สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

thaismile

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน ให้เชื่อมต่อเที่ยวบินกับสายการบินไทย โดยสายการบินไทยสมายล์จะให้บริการเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้ จากนั้นจะหยุดการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด

ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์ให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยัง 3 จุดบิน ได้แก่ ดอนเมือง-เชียงใหม่, ดอนเมือง – ภูเก็ต และ ดอนเมือง-ขอนแก่น ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เที่ยวบินดังกล่าวทั้งหมดจะย้ายไปปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์จะเพิ่มเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต เป็น 7 เที่ยว/วัน, สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น เป็น 8 เที่ยว/วัน และสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เป็น 9 เที่ยว/วัน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaismileair.com Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.