ทอท.จัดนิทรรศการ 38 ปี ทอท.

S__2654240

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 38 ปี ทอท. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

S__2654237
โดยมี นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) เป็นประธานในงาน
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของ ทอท.ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ ทอท.จึงได้จัดนิทรรศการ 38 ปี ทอท. ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยในพิธีเปิดนิทรรศการได้จัดให้มีการแสดงชุด “38 ปี ทอท.สร้างสุข
ให้ทุกการเดินทาง” ประกอบด้วยการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และภายในบูธได้จัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของแต่ละท่าอากาศยานพร้อมแผนพัฒนา

S__2654238S__2654239
ท่าอากาศยานผ่านจอวิดีทัศน์และบอร์ดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางการขยายท่าอากาศยานของ ทอท.
และการเพิ่มศักยภาพการบริการในการเตรียมความพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล โดยมีหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้โดยสารเข้าร่วมงาน นายนิตินัยได้กล่าวในตอนท้ายว่า การแสดงนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.

S__2654241

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.