ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

S__2981989

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” โดยมี นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) และ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย พล.ต.ต. สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 นายบุญมี บูรณภักดี ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร นางมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ นายสถานี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ทสภ. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 9,999 ดอก เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ ทสภ. ได้เชิญกลุ่มแม่บ้าน OTOP เขตลาดกระบังมาเป็นวิทยากรผู้สอน และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.30 -15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

S__2981992S__2981991

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.