ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี 2560 กรณีเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน-อากาศยานอุบัติเหตุ

S__8421772

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานเกิดไฟไหม้และเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดฉุกเฉิน
S__8421790S__8421791

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ระหว่าง 09.00-12.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบของ ทสภ. ประจำปี 2560 (SEMEX-17) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน (In-Flight Emergency) และกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ (Aircraft Accidents on Airport) โดยจำลองสถานการณ์สมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดกลุ่มควันภายในห้องโดยสาร และเกิดเปลวเพลิง ลุกไหม้ในขณะที่เครื่องบินกำลังร่อนลงจอดฉุกเฉิน ณ บริเวณทางวิ่งฝั่งตะวันตก และเครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุไถลไปหยุดที่ทางขับสาย E ระหว่าง E13-E15 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
นายศิโรตม์ กล่าวว่า การจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของ ทสภ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ทั้งเจ้าหน้าที่ของ ทสภ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขั้นตอนการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของ ทสภ. ให้กับสายการบิน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
นายศิโรตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้นอกจากจะมีส่วนงานภายใน ทสภ. อาทิ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ซึ่งทุกหน่วยสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

แบบบูรณาการได้อย่างดี จนทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามภายหลัง จากการฝึกซ้อมในวันนี้แล้ว ทสภ. จะได้มีการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการฝึกซ้อม และนำไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
อนึ่ง ทสภ. จะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) สลับกับการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Emergency Exercise) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคีจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยในแต่ละปี จะมีการกำหนดหัวข้อการฝึกซ้อมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ปี 2559 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีขู่วางระเบิดอากาศยาน ปี 2558 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบางส่วน กรณีขู่วางระเบิดอากาศยาน ปี 2557 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ เป็นต้น

S__8421773 S__8421775

S__8421777 S__8421779

S__8421781 S__8421780

S__8421783 S__8421784

S__8421785 S__8421788

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.