ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

S__3850281

 

S__3850283

(10 สิงหาคม 2560) นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รวมทั้ง ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตู 3 – 4
ในโอกาสนี้ ทสภ.ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ซึ่งวาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้ง เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2560 (รวม 7 วัน) S__3850279S__3850280S__3850282S__3850278

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.