ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายนนี้

S__4694098

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560
เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานได้เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน
น.ท.ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีกำหนดจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี
2560 ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ทสภ.
โดยภายในงานจะมีการออกบูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
ภายใน ทสภ. อาทิ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทสภ. คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ทสภ. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ อาทิ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท
บางกอกไฟล์ท เซอร์วิส จำกัด บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และการจำหน่ายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย สินค้าโอท็อปของชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งนี้ผู้ร่วมงานจะได้เข้าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล และรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย
น.ท.ฤทธิรงค์ กล่าวต่อไปว่า การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน ทสภ. หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และสายการบินได้รับความรู้เกี่ยวกับปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อม ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการทำงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานแล้ว ยังมีส่วนทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของ ทสภ. อีกด้วย

S__4694095 S__4694096 S__4694097 S__4694099 S__4694100 S__4694101

 

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.