ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทยในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

S__14458974

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ในโอกาสนี้ นายบุญเทียม โชควิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ทสภ. นายหลุยส์ มอเซอร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (AOC) ให้เกียรติเข้าร่วมร้องเพลงชาติไทยในพิธีด้วย

S__14458974 S__14458975 S__14458976 S__14458977 S__14458978

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.