ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

S__13656188

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 256) เวลา 14.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ในโอกาสนี้ นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย ที่ปรึกษา 10 ทอท. และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายวิศวกรรมและการก่อสร้าง) น.ท.ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) และนางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

S__13656189

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.