S__8421772

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี 2560 กรณีเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน-อากาศยานอุบัติเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานเกิดไฟไหม้และเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดฉุกเฉิน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ระหว่าง 09.00-12.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบของ ทสภ. ประจำปี 2560 (SEMEX-17)...

S__3244043

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะประจำปี 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้แสวงบุญเดินทางประมาณ 2,600 คน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2560 นี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม...

S__2981989

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” โดยมี นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) และ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2)...

S__2736239

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น สาขาข่าวสารการเมือง ในงาน “Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ครั้งที่ 5”

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น สาขาข่าวสารการเมือง ในงาน “Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล“Thailand Headlines...

S__1949914

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาดให้แก่มัสยิดโดยรอบ พร้อมจัดอินทผลัมและน้ำดื่มไว้บริการพี่น้องชาวมุสลิม ณ ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลเดือนรอมฎอน

นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ (ฝกศ.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำทีมเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ฝกศ. มอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ซึ่งเป็นนาฬิกาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อบอกเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลาในแต่ละวันให้แก่มัสยิดโดยรอบ ทสภ. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิดดารุ้นอามีน (สุเหร่าบางโฉลง) มัสยิดคอยรียะห์ตุ้ลอิสมารียะห์ (สุเหร่าบางกะสี) มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา) มัสยิดดารุ้ลมู่ฮิบบีน...

S__1917186

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงานประจำปี 2560 สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำภายในท่าอากาศยาน นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...