S__2654240

ทอท.จัดนิทรรศการ 38 ปี ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 38 ปี ทอท. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) เป็นประธานในงาน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า...

S__2408708

ทอท.จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ และแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุน การสร้างบุคลากรด้านกิจการขนส่งทางอากาศให้กับประเทศ โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท...

thaismile

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน ให้เชื่อมต่อเที่ยวบินกับสายการบินไทย โดยสายการบินไทยสมายล์จะให้บริการเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้ จากนั้นจะหยุดการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์ให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยัง 3 จุดบิน ได้แก่ ดอนเมือง-เชียงใหม่, ดอนเมือง – ภูเก็ต และ ดอนเมือง-ขอนแก่น ดังนั้นตั้งแต่วันที่...