S__13656188

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 256) เวลา 14.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมี นายวีระพันธ์...

S__13656124

ทอท.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ที่มีสมรรถภาพ การได้ยินผิดปกติซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 13 ราย ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5...

S__4694098

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายนนี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานได้เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน น.ท.ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีกำหนดจัดนิทรรศการความปลอดภัยประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่...

S__3850281

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

  (10 สิงหาคม 2560) นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รวมทั้ง ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน...

S__8421772

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี 2560 กรณีเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน-อากาศยานอุบัติเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานเกิดไฟไหม้และเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดฉุกเฉิน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ระหว่าง 09.00-12.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบของ ทสภ. ประจำปี 2560 (SEMEX-17)...

S__3244043

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะประจำปี 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้แสวงบุญเดินทางประมาณ 2,600 คน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2560 นี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม...

S__2981989

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” โดยมี นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) และ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2)...