S__3244043

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะประจำปี 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้แสวงบุญเดินทางประมาณ 2,600 คน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2560 นี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม...

S__2981989

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” โดยมี นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) และ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2)...

S__2736239

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น สาขาข่าวสารการเมือง ในงาน “Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ครั้งที่ 5”

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น สาขาข่าวสารการเมือง ในงาน “Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล“Thailand Headlines...

S__2654240

ทอท.จัดนิทรรศการ 38 ปี ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 38 ปี ทอท. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) เป็นประธานในงาน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า...

S__2408708

ทอท.จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ และแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุน การสร้างบุคลากรด้านกิจการขนส่งทางอากาศให้กับประเทศ โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท...

S__1949914

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาดให้แก่มัสยิดโดยรอบ พร้อมจัดอินทผลัมและน้ำดื่มไว้บริการพี่น้องชาวมุสลิม ณ ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลเดือนรอมฎอน

นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ (ฝกศ.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำทีมเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ฝกศ. มอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ซึ่งเป็นนาฬิกาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อบอกเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลาในแต่ละวันให้แก่มัสยิดโดยรอบ ทสภ. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิดดารุ้นอามีน (สุเหร่าบางโฉลง) มัสยิดคอยรียะห์ตุ้ลอิสมารียะห์ (สุเหร่าบางกะสี) มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา) มัสยิดดารุ้ลมู่ฮิบบีน...