S__1949914

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาดให้แก่มัสยิดโดยรอบ พร้อมจัดอินทผลัมและน้ำดื่มไว้บริการพี่น้องชาวมุสลิม ณ ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลเดือนรอมฎอน

นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ (ฝกศ.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำทีมเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ฝกศ. มอบนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ซึ่งเป็นนาฬิกาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อบอกเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลาในแต่ละวันให้แก่มัสยิดโดยรอบ ทสภ. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิดดารุ้นอามีน (สุเหร่าบางโฉลง) มัสยิดคอยรียะห์ตุ้ลอิสมารียะห์ (สุเหร่าบางกะสี) มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา) มัสยิดดารุ้ลมู่ฮิบบีน...

S__1917186

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงานประจำปี 2560 สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำภายในท่าอากาศยาน นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

20170228013456_3720499542.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือเสร็จเรียบร้อย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินขึ้นลงได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเสร็จเร็วกว่าแผนงาน 2 วัน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทอท.ได้มีแผนปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นระยะเวลา...

S__1531948

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบรางวัลพนักงานและหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารดีเด่นประจำปี 2559

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบรางวัลพนักงานและหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารดีเด่นประจำปี 2559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี 2559 ให้พนักงานและหน่วยงานภายในท่าอากาศยานที่ให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service...